MÁY TÍNH BỘ VĂN PHÒNG

Bộ máy tính Main H61/Cpu G2020/ram 2g/màn 18.5″

Bộ cây Main H81 Ram 4g Màn Hình 18.5in  

Main H81 Ram 4G Cpu Core i3 4150 màn 18.5″

Main H110 Cpu G4400 Vga gtx1030 2g màn 18.5″

Main H81 Chíp core i5 4460 Ram 4g Màn hình 18,5in

Bộ cây máy tính Chíp core i7 4770 Màn hình 18,5 in